Slider

Informacija stojantiems

Priėmimo tvarka, etapai

 

Stojimas į profesines mokyklas vyksta centralizuotai, internetu.  Priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (profesinis.lamabpo.lt) sistemą. 

 

I. Pagrindinis priėmimas (žiemos etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020-01-27 – 2020-02-11

Testų, jei taikomi, laikymas

2020-01-27 – 2020-02-07

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020-02-12

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose

2020-02-13 – 2020-02-14

II. Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas)

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020-05-20 – 2020-08-07,

vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims – 08-12

Testų, jei taikomi, laikymas

2020-05-20 – 2020-08-04

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020-08-10,

vidurinį išsilavinimą turintiems asmenims 08-14

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose

2020-08-12 – 2020-08-17

III. Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS).

2020-08-15 – 2020-08-26

Testų, jei taikomi, laikymas

2020-08-17 – 2020-08-24

Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas

2020-08-17 – 2020-08-26

Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)

2020-08-27 – 2020-08-28

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose

2020-08-31 – 2020-09-01,  o PM įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių, – 09-02

IV. Laisvų VF ar VNF vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka

Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d. Mokymo sutartys      pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos